3D TISKÁRNY - technologie tisku

TECHNOLOGIE FDM

Nejdostupnější a nejuniverzálnější technologie 3D tisku, tisk roztaveným termoplastem. Vhodné pro výrobu levných prototypů i pro funkční díly.

FDM (Fused Deposition Modeling) je proces postupného nanášení taveniny po velmi tenkých vrstvách pomocí řízené tiskové hlavy. Počítačový CAD model se načte do ovládacího programu, zde se nadefinuje tloušťka stavební vstvy, poloha dílu ve stroji, vygenerují se řezy v definované síle včetně podpor a informace se odešle do 3D tiskárny.

Logo RAISE3D with slogan 2 white background CMYK 

 

TECHNOLOGIE SLA

Technologie vytvrzování tekutých fotopolymerů laserovým paprskem nebo UV zářením. 3D tisk s největší mírou detailu a dokonalým povrchem.

V případě 3D tiskárny SLA je objem sestavy zcela nezávislý na rozlišení 3D tisku. 3D tiskárna může mít libovolnou velikost a rozlišení. Co je nejlepší mezi tiskárnami SLA a DLP 3D? Po porovnání dvou různých technologií a zjištění rozdílů by mělo být jednodušší zjistit, který z nich bude nejlépe odpovídat vašemu pracovnímu postupu a potřebám.

3D tiskárna SLA osvítí tekutý pryskyřičný bod pomocí laseru, takže je potenciálně přesnější než DLP 3D tisk.

TECHNOLOGIE DLP

DLP 3D tiskárna použije projektor k osvícení celé vrstvy najednou, proto DLP 3D tiskárna může potenciálně tisknout rychleji než 3D tiskárna SLA, protože celá vrstva je najednou vystavena osvícení, namísto jednoho místa s laserem. Nicméně, DLP ztratí některé detaily a cílovou kvalitu v závislosti na rozlišení a na rychlosti. Rozlišení 3D tiskárny DLP závisí na projektoru, kolik pixelů / voxelů je k dispozici. Projektor s plným HD rozlišením má obvykle 1080p. Díky projektoru jsou DLP 3D tiskárny omezeny velikostí pixelů. 3D tiskárna s velkým objemem sestavení má pevný počet pixelů, což znemožňuje 3D tisk malých detailů při vytváření plného objemu.

Projektor používaný DLP 3D tiskárnou je levnější a jednodušší než laser používaný 3D tiskárnami SLA.

Závěrem lze říci, že:
DLP 3D tiskárny jsou nejlepší pro 3D tisk jedné malé a velmi složité části a rychý tiskt velké části bez mnoha detailů.
SLA 3D tiskárny jsou nejlepší pro 3D tisku mnoha drobných dílů najednou a
velkých výtisků s jemnými detaily.

UniZLogoRGB 

 

TECHNOLOGIE SLS

3D tiskárny zaměřené pro tisk vysokopevnostních a mechanicky složitých a pohyblivých dílů v jednom procesu. Tisk plastových kompozitů pomocí technologie SLS.

Co je technologie SLS (Selective Laser Sintering)?

SLS - Selectiv Laser Sintering (selektivní laserové spékání). Proces spočívá ve spojování práškových umělých (nejčastěji na bázi polyamidů PA), kovových, keramických hmot laserovým paprskem. SLS je obdobná technologie jako technologie DMLS.

Jak funguje Selective Laser Sintering?

Selektivní laserové spékání (SLS) je technikou 3D tiskové fúze, která používá laser pro spékání práškového materiálu. Jinými slovy, výkonný laserový paprsek selektivně roztaví a spojuje drobné práškové částice dohromady. Jakmile je vrstva dokončena, více prášku je válcováno a rozloženo na tiskové lůžko. Proces se opakuje vrstvu po vrstvě. Přebytečný prášek zůstává v práškové vrstvě, čímž automaticky poskytuje podporu pro objekt a jeho komplikovanost. Po dokončení procesu 3D tisku a ochlazení práškového lůžka mohou být předměty odstraněny. Přebytečný práškový materiál se ručně opískuje, aby se ukázala konečná část. Části vyžadují jen málo nebo žádné následné zpracování.

Domácí SLS 3D tisk: je to možné?

V současné době se 3D tiskárny SLS 3D nemohou považovat za domácí 3D tiskárny SLS. Vzhledem k tomu, že stroje používají prášek, je lepší mít specifické, samostatné prostředí pro použití a uložení tiskárny SLS. Používají také laserové paprsky s vysokým výkonem, které by mohly způsobit fyzické poškození méně opatrným uživatelům.

Sinterit Lisa je jednou z nejlepších stolních 3D SLS tiskáren na trhu. Sinterit Lisa je plug-and-play stolní 3D SLS tiskárna vyrobená polským výrobcem Sinterit. Jedná se o jednu z cenově dostupných 3D tiskáren SLS, které jsou na trhu k dispozici. Tato 3D tiskárna nabízí poměrně velký objem instalace pro stolní 3D tiskárnu a ještě více pro 3D tiskárnu SLS v tomto cenovém rozpětí. S Lisou je možné tisknout flexibilní materiál 3D (FLEXA BLACK) nebo tuhý, silný materiál (PA12). Sinterit Lisa je vybavena vestavěnou kamerou a dotykovým displejem pro snadnější uživatelské zážitky. Sinterit také vyrábí Lisa 2 PRO, větší verzi Lisy.

Sinterit logo PNG 

 

TECHNOLOGIE DMLS

Přímé laserové spékání kovů (DMLS)
 
DMLS - Direct Metal Laser Sintering (přímé kovové laserové spékání) je generativní technologie, jež vytváří výrobek po jednotlivých vrstvách (layer by layer). Libovolné geometrické tvary mohou být stavěny efektivně a rychle bez použití nástrojů či klasického obrábění. Nezbytným předpokladem jsou 3D CAD data dílu.V průběhu výroby je 3D CAD model rozdělen na vrstvy, pak technologie DMLS staví požadovanou geometrii vrstvu po vrstvě. Energie laseru taví kovový materiál v podobě jemného prášku pouze v oblasti geometrie dílu. Proces DMLS umožňuje výrobu několika tvarově odlišných výrobků zároveň.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Selective_laser_melting_system_schematic.jpg