nahoru

Pro zájemnce a širokou veřejnost nabízíme školení s tímto zaměřením:

 

 
ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ
 

Školení základů 3D tisku a údržby vaší 3D tiskárny

Školení je ideální jak pro úplné začátečníky tak pro pokročilejší uživatele, kteří však nemají zkušenost s daným typem zakoupené tiskárny. Vyhnete se zdlouhavému učení typem pokus–omyl a neefektivnímu hledání odpovědí na neoficiálních fórech.

Obsah uživatelského školení

    Seznámení s 3D tiskem
    Seznámení s 3D tiskovými materiály
    Nastavení sliceovacího softwaru
    Ovládání tiskárny
    Údržba tiskárny
    Řešení nejčastějších problémů

 

 

 

 
ÚVOD DO SVĚTA 3D TISKU
 

Školení základů 3D tisku pro širokou veřejnost

Školení je nejvhodnější pro ty, kteří přemýšlejí o nákupu 3D tiskárny, nebo jen mají zájem o 3D technologie a chtějí se dozvědět více o 3D tiskárnách a software pro 3D tisk.

Obsah úvodního školení

    Úvod do 3D tisku - přehled technologií
    Úvod do 3D modelování - tvorba a převod modelu
    Obsluha a údržba 3D tiskárny
    Řešení nejčastějších problémů

 

 

 

 

 
SPECIFICKÁ ŠKOLENÍ
 
Vedle technické podpory produktů, jako je ZÁKLADNÍ obsluha zařízení, či průběžné proškolování nových softwarových verzí, nabízíme specifická školení:
 

Techologie rychlé výroby plastových dílů a prototypů

Co má větší účinek? Ukázka výkresu nebo funkčního 3D modelu z 3D tiskárny, který si každý může prozkoumat ze všech stran a vyzkoušet v praxi? 3D tiskárna Vám postaví přesné, trvanlivé, pevné díly. Velmi rychle a snadno!

3D optické měření

Co je optické měření? Řečeno laicky, přenesení tvaru reálného předmětu do počítače. Tzn. vytvoření počítačového modelu pro kontrolu jeho tvarové jakosti.

Interaktivní 3D modelování

3D modelování je proces vytvoření digitální reprezentace předmětu. Pestrá škála programů pro 3D modelování umožňuje vytvářet 3D modely různými způsoby. V oblasti designu Vám ukážeme objemové modelování a digitální sochařství.
 
 
 
Digitální sochařství simuluje proces tvorby plastiky z hlíny. Tuto digitální hlínu můžete zatlačovat a vytahovat a vytvářet tak vysoce detailní texturované modely. Lze ho dobře využít k tvorbě organických modelů, jako jsou obličeje, rostliny apod.; v oblasti strojírenství Vám ukážeme, jak pracovat v objemovém modeláři.
 
Objemové modelování: Programy pro objemové modelování (označované také zkratkou CAD) se hodí k vytváření modelů s reálnými rozměry a obecně slouží k tvorbě funkčních součástí. V těch pokročilejších můžete vytvářet komplexní sestavy objektů, spouštět simulace a provádět další úkony.
 
Polygonální modelování: Polygonální modelování umožňuje přímo ovládat mřížku, plochy, vrcholy a hrany modelu. Díky tomu budete moci vytvářet vysoce detailní a komplikované 3D modely. Tyto modely mohou být jak organické, tak nepohyblivé.

 

 

 

 

TONER-ONLINE s.r.o.
COPY-TRADING e-shop