nahoru

Na základě naší spolupráce s fakultou strojní ČVUT v Praze - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, který se zaměřuje na celou oblast strojírenské technologie:

Technologie obrábění

V rámcích této důležité oblastí strojnícho inženýrství ústav zajišťuje práce v směru navrhování technologie obrábění,
optimalizace technlogie, zkoušky řezných nástrojů a materiálů.

Projektování

Oblast projektování je zaměřena na navrhování nových výrobních systémů, modernizace a optimalizace stávajících výrobních procesů a systémů,
poradenství v oblasti plánování investic, aplikaci moderních nástrojů konceptu digitální továrny.

Metrologie

Metrologické vybavení ústavu umožňuje provádět měření rozměrových charakteristick na souřadnicovém měřicím stroji,
měření kvality povrchu z hlediska drsnosti a zbytkových napětí, měření řezných sil a teplot při obrábění.

 

VÁM ZAJISTÍME PŘESNÁ MĚŘENÍ:

 

Přesná měření na CMM Carl Zeiss

Provádíme měření strojírenských součástí dle výkresové dokumentace na souřadnicovém měřicím stroji Carl Zeiss Prismo s aktivním skenovacím systémem Vast Gold a na multisenzorovém CMM Carl Zeiss O-INSPECT 322.

Moderní souřadnicový měřicí stroj nám umožňuje měření složitých součástí dle vykresové dokumantace. Měření některých charakteristik geometrické specifikace produktu lze provést pouze na souřadnicovém měřicím stroji.

 

 

Měření profilu povrchu

Provádíme měření drsností a profilu povrchu za pomocí profiloměru Mahr XCR 20.

Struktura povrchu v některých případech velice ovlivňuje funkční vlastnosti výrobku a proto je nezbytně nutně provést kvalitní měření profilu povrchu a vyhodnocení. Zařízení a software, které máme k dispozici, umožňují takové měření provést.

 

 

Zbytková napětí v povrchové vrstvě

Měření zbytkových nápětí v povrchové vrstvě se provádí metodou elektrolytického odleptávání. Bezsilový pomalý úběr materiálu předurčil tuto metodu ke spolehlivému měření průběhů zbytkových napětí především v menších hloubkách pod povrchem.

V rámci spolupráce s průmyslovými partnery z leteckého průmyslu jsme vyvinuli unikátní metodu měření zbytkových napětí. Jsme schopni kontinuálně měřit průběh zbytkových napětí od hloubky 5 µm až do cca 2 mm. Zbytková napětí mají zásadní význam pro životnost dynamicky namáhaných součástí a rozměrovou stabilitu tenkých dílů v provozních podmínkách.

 

TONER-ONLINE s.r.o.
COPY-TRADING e-shop